Đánh giá của Hoàng Trọng Minh Vũ

Hoàng Trọng Minh Vũ 8

phim khá lôi cuốn, có pha chút hài hước và 18+. Xem giải trí khá ok