Đánh giá của leonngo98

leonngo98 10

High concept quá đỉnh ?? Đúng là Nolan không bao giờ làm người khác thất vọng.