Đánh giá của Ivy_Trat

Ivy_Trat 8

À thì cười không ngừng được. The Croods 2 là một chuỗi các sự kiện hài hước nhưng không nhảm. Đây đúng nghĩa là một bộ phim gia đình và đề cao giá trị của gia đình. Mặc dù chưa có gì mới lạ và có phần dễ đoán, đi xem The Croods 2 là một quyết định đúng đắn và vô cùng giải trí.