Đánh giá của SarahTran

SarahTran 6

Phim xem tạm được. Có cảm động, có giải trí mặc dù hơi lê thê. Lúc đầu cứ tưởng chỉ là một phim biography thông thường thôi ai ngờ lại mang nặng tính tuyên truyền đến vậy. Hầu như năm nào Hàn Quốc cũng làm ra một phim để đá xoáy Nhật, và năm nay phim này còn nặng nề hơn I Can Speak của năm ngoái. Dàn diễn viên diễn xuất ổn. Giá như nội dung giảm bớt tính tuyên truyền thì sẽ hay hơn chút.