Đánh giá của tronghieung

tronghieung

Trong Hieu Nguyen

Editor (Trên đường Pitch)

Một bộ phim xem ổn, cảnh quay đẹp, không thực sự cảm xúc lắm

Hình ảnh các con vật không (thể) có biểu cảm như người, vì vậy đó đã là điểm bất lợi không thể tránh khỏi. Ngoài ra, có một vài phân cảnh nếu quay cận thì sẽ ấn tượng hơn. Nhưng dù sao, Lion King vẫn là một huyền thoại với triết lý sâu sắc về circle of life

Không nên xem bản hoạt hình 1994 để có cảm nhận tốt nhất :)