Đánh giá của KNTT

KNTT 5

Bối cảnh thì thú vị nhưng phản diện thì chả đáng sợ mấy. Diễn viên thì diễn tốt nhưng mà cốt truyện thì chả có gì mới, chỉ là motif thường thấy của các bộ phim ma nên các tình tiết khá dễ đoán. Chung quy lại là không phải bộ phim tệ nhất nhưng cũng không hay hơn gì so với những bộ phim cùng đề tài.