Đánh giá của ThuyAnh.Tran

ThuyAnh.Tran 3

Phim nhạt, cô nv chính cố tỏ ra hồn nhiên 1 cách vô duyên . Tốn mất mấy chục phút của cuộc đời