Đánh giá của 140862120239235

140862120239235 10

Tuyệt phẩm! Pixar là làm đúng kì vọng của những người lớn lên với các phần trước. Hài hước và cảm động