Đánh giá của Lam Tuan Khai

Lam Tuan Khai 10

phim hay và ý nghĩa, con nít chắc sẽ không hiểu hết được ý nghĩa của câu chuyện. Người lớn cũng nên coi