Đánh giá của kkpham

kkpham 3

Trông đợi gì hơn ở một phim Việt chiếu rạp ngày Tết: hài, nhảm, lố. Cả bộ phim là một sự hỗn độn, cắt cảnh lung tung beng. Có cảm tưởng đạo diễn thích đâu cắt đó, thích đâu chuyển cảnh đó làm phim thiếu tính liên kết.

Nội dung thì thôi khỏi bàn. Trạng Quỳnh dân gian là một người mưu mẹo nhưng vô cùng thông minh. Lên phim thấy ông Trạng chỉ được cái lừa bịp và...dê gái.

À, Trấn Thành gánh team nha.