Đánh giá của Lord

Lord 8

Why Him? là 1 bộ phim rất bựa, không thể nhịn cười một khi ngồi trước màn ảnh. Đây cũng là 1 bộ phim đón Tết tuyệt vời dành cho mọi người.