Đánh giá của ericxu

ericxu 5

Phim quá dài dòng và lộn xộn , Những gì có thể diễn hết trong vòng 1 tiếng rưỡi thì lại kéo dài tận 2 tiếng rưỡi , Xem phát chán
5 điểm cho nhân sắc nữ chính và những pha hành động đã mắt :3