Đánh giá của hatnhan

hatnhan 3

Lê thê, dài dòng, đánh nhau ít, mỗi diễn viên đẹp. Quá dài, ngồi đau cả lưng