Đánh giá của HeisenbergPhu

HeisenbergPhu 8

Tuy không có nhiều cảnh đánh nhau ép phê như trong Batman vs Superman hay Man of Steel, nhưng với một nội dung sâu sắc, ấn tượng và giàu cảm xúc thì Wonder Woman là bộ phim có thể coi là tốt nhất DCEU trong thời điểm hiện tại. Gal Gadon hoàn toàn phù hợp với vai diễn "Chị Đại"!