Đánh giá của ndsdang1503

ndsdang1503 3

Chỉ 1 từ thôi: tệ hại
Phim không hay, nhưng thật sự dở, thảm họa thì không đến nỗi nhưng đáng xem thì không hề đáng xem, nó cứ kì kì sao á, rất kì! Quá sức thất vọng cho một kịch bản hay!!!