Related Articles

Arnold Schwarzenegger xóa bỏ mọi nghi ngờ về khả năng diễn xuất

Video - Trailer · MarsLe ·

Một hình tượng mới của Arnold Schwarzenegger, một sự tinh tế trong diễn xuất tâm lý và truyền tải cảm xúc qua ngôn ngữ hình thể.