Related Articles

Nhà sản xuất Minh Beta ra mắt dự án Mỹ Nhân Thần Sách, mong muốn đưa điện ảnh Việt Nam ra xa hơn trên thế giới

Tin điện ảnh · Moveek ·

Mỹ Nhân Thần Sách lại là dự án phim hoàn toàn mới. Phim là phương trình cân chỉnh khéo léo giữa phong vị Thái Lan và Việt Nam.