Legolas
Legolas

Hoạt động gần đây

Legolas Legolas đã đánh giá 7 cho Toy Story 4

Phim tạm. Nội dung chán nhưng được mảng hài.

Legolas Legolas đã đánh giá 8 cho The Nun

Legolas Legolas đã đánh giá 1 cho Hoán Đổi

Phim dở ói nên phải thuê team seeder mấy trăm người vô khen hay. Nhìn dàn chấm 10 điểm bên trái không avatar, không có icon verify là đủ hiểu rồi hen.
Nói lại: Phim siêu dở, coi tốn tiền.

Legolas Legolas đã đánh giá 8 cho Ready Player One

Legolas Legolas đã đánh giá 8 cho Be With You

Legolas Legolas đã đánh giá 6 cho Yêu Em Bất Chấp

Legolas Legolas đã đánh giá 6 cho Ông Ngoại Tuổi 30

Legolas Legolas đã đánh giá 6 cho Sherlock Gnomes

Legolas Legolas đã đánh giá 8 cho Game Night

Xem thêm
Loading...

End of content

No more pages to load