Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp trailer - Moveek - Thông tin phim chiếu rạp Việt Nam.

MarsLe ·

Cả nhóm phải đối mặt với 1 loại thây ma đã tiến hóa - to xác hơn, khỏe hơn và chạy nhanh hơn và chúng thích đi săn theo bầy.