Memento Mori: Đất trailer - Moveek: Lịch chiếu & Mua vé phim toàn quốc

anan681 ·

Vân nằm liệt giường trong những ngày cuối đời. Chao dao giữa thực tại, ký ức & mơ, người mẹ trẻ ghi lại những lời nhắn gửi hai con gái nhỏ. Mong muốn hiến tạng của cô vấp phải phản đối của cha và chồng.