Hội Hâm Mộ Những Nhân Vật Trong DC Universe

Hội hâm mộ những nhân vật trong DC Universe là một fan page cộng đồng dành cho những bạn có hứng thú đam mê siêu anh hùng trong DC Comic.