The Originals Vietnam

The Originals là 1 bộ phim truyền hình Mỹ kể vể gia đình ma cà rồng thủy tổ gồm những ma cà rồng đầu tiên trên thế giới.