Lịch phim tháng 10/2013

Battle of the Year

1 giờ 50 phút Musical

Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon

2 giờ 13 phút Action, Crime

Prisoners

2 giờ 33 phút Crime

jOBS

2 giờ 8 phút History

All Stars

1 giờ 46 phút Comedy, Family, Music

Gravity

1 giờ 31 phút Drama, Thriller, Science Fiction

The Face Reader

2 giờ 22 phút

Flu

2 giờ 2 phút Horror

9 Mois Ferme

1 giờ 22 phút Comedy

Âm Mưu Giày Gót Nhọn

1 giờ 35 phút Comedy

Legendary: Tomb Of The Dragon

1 giờ 32 phút

Diana

1 giờ 53 phút

Funny Money

Comedy

Escape Plan

1 giờ 55 phút Action

Vikingdom

1 giờ 54 phút

Insidious 2

1 giờ 46 phút Horror

Machete Kills

1 giờ 47 phút Action

Pororo, the Racing Adventure

1 giờ 17 phút Animation

Chia sẻ vị trí của bạn để tìm lịch chiếu tốt hơn! Định vị