Lịch phim tháng 11/2013

Lịch phim dự kiến sẽ ra mắt tại các rạp trên toàn quốc vào tháng 11/2013 tại Moveek.com