Lịch phim tháng 8/2013

The Wolverine

2 giờ 6 phút Action, Science Fiction

Odd Thomas

1 giờ 40 phút

A Wedding Invitation

1 giờ 41 phút Romance

White Frog

1 giờ 33 phút

Red 2

1 giờ 56 phút Action, Crime

The Smurfs 2

1 giờ 45 phút Animation, Family

SMTown Live In Tokyo

1 giờ 37 phút Documentary

The Heat

1 giờ 57 phút Action, Crime

Killing Season

1 giờ 31 phút Action

Grown Ups 2

1 giờ 41 phút Comedy

Welcome back to Beast Airline

1 giờ 30 phút

Monsters University

1 giờ 44 phút Adventure, Animation, Family, Fantasy

Percy Jackson: Sea of Monsters

1 giờ 46 phút Action, Family

Elysium

1 giờ 49 phút Action, Science Fiction

Lửa Phật

Action, Fantasy

The Internship

1 giờ 59 phút

Kokowääh 2

2 giờ 2 phút Comedy

Rockin' on Heavens Door

1 giờ 39 phút Comedy, Romance

The Mortal Instruments: City of Bones

2 giờ 10 phút Action

Chia sẻ vị trí của bạn để tìm lịch chiếu tốt hơn! Định vị