Battlefield America

Battlefield America

Bộ phim xoay quanh câu chuyện một doanh nhân trẻ thuê một giáo viên hướng dẫn để biến một đám trẻ nghịch ngợm trở thành một đội nhảy.


Thể loại: Drama, Musical

Diễn viên

Zach Belandres

Chu ling

Kristen Quintrall

Bang Squad Fan

Dylan K. Shepherd

Principal Dancer / Little Rascals Crew

Bruno Gioiello

Officer Taylor