Bài viết liên quan

[Review] Tôi Là Chihiro (Call Me Chihiro)

Đánh giá phim · tnathu_2511 ·

Tôi Là Chihiro (Call Me Chihiro) là một bộ phim chậm rãi nhưng sâu sắc.