Bài viết liên quan

[Review] Ma Cây Trỗi Dậy (Evil Dead Rise)

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · VincentValentine ·

Ma Cây Trỗi Dậy (Evil Dead Rise), phần này chỉ thiếu Ash chứ không thiếu gì cả.