Bài viết liên quan

Godzilla vs. Kong và Annabelle 3 sẽ ra mắt người hâm mộ sớm hơn dự tính

Tin tức · HeisenbergPhu ·

Godzilla vs. Kong và Annabelle 3 sẽ ra mắt người hâm mộ sớm hơn dự tính ban đầu 2 tháng.


Ryan Coogler (Black Panther) sẽ sản xuất Space Jam của Warner Bros.

Tin tức · Maii ·

Space Jam là hậu truyện của live action 1996.