Bài viết liên quan

Chris Evans sẽ tham gia vào dự án phim thriller về thảm họa của Neill Blomkamp

Tin điện ảnh · Never ·

Chris Evans sắp không còn là một Avenger, thậm chí có thể sắp không còn là một phần của Marvel nữa.