Beta Đặng Văn Bi

Hệ thống rạp: Beta Cineplex
Khu vực: Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Đặng Văn Bi, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh