Beta Hoàng Văn Thụ

Hệ thống rạp: Beta Cineplex
Khu vực: Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 431A Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh