CGV Vincom Quảng Ngãi

26 Lê Thánh Tôn, Nghĩa Chánh Nam, Tp. Quảng Ngãi