CGV D'Le Roi Soleil

59 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội