CGV Xuân Diệu

59 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội