CGV Sun Grand Thụy Khê

69B Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Dự kiến khai trương 2019.