CGV Vincom Metropolis Liễu Giai

29 Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội