Cinebox 212

212 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

+84839350610

Bản đồ Bình luận Thích rạp này

Rạp không có chương trình khuyến mãi nào đang diễn ra.
Chia sẻ vị trí của bạn để tìm lịch chiếu tốt hơn! Định vị