Lotte Phan Thiết

Tầng 6, Lotte Mart Phan Thiết, khu dân cư Hùng Vương I, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

(0623) 751 505/6

Lịch chiếu Giá vé Bình luận

Giá vé

2D/3D
2D/3D

Cùng hệ thống