Lotte Vinh

Hệ thống rạp: Lotte Cinema
Khu vực: Nghệ An
Địa chỉ: Tầng 5, Vinh Recreation Center, số 1 Phan Bộ Châu, Lê Lợi, Tp. Vinh

Lotte Vinh tại Vinh Center sẽ là rạp chiếu phim chuẩn quốc tế đầu tiên của tỉnh Nghệ An, hứa hẹn sẽ đem đến 1 luồng gió giải trí mới cho các bạn trẻ ở thành phố Vinh năng động.