Maison de la Francophonie

21 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt

Maison de la francophonie được thành lập vào tháng 3 năm 2018, là Ngôi nhà cộng đồng Pháp ngữ, nơi duy trì ngôn ngữ Pháp và lan tỏa văn hóa Pháp tại Đà Lạt