Platinum Times City

Tầng B1 (Tòa T10), Vincom Mega Mall Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

+84439751166

Bản đồ Bình luận

Siêu Trộm

1 giờ 37 phút

The Monkey King 2

Tây Du Ký 2: Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh 1 giờ 58 phút

The Revenant

Người Về Từ Cõi Chết 2 giờ 36 phút

2D / Digital

15:45 20:20

Senior

Tiền Bối Tôi Là Ma 1 giờ 50 phút

Norm of the North

Đầu Gấu Bắc Cực 1 giờ 30 phút

Backtrack

Truy Lùng Ký Ức 1 giờ 30 phút

2D / Digital

14:05 18:40

Chia sẻ vị trí của bạn để tìm lịch chiếu tốt hơn! Định vị