Ramestar Hải Dương

172 Thanh Bình, P. Thanh Bình, Tp. Hải Dương