Ramestar Hải Dương

172 Thanh Bình, P. Thanh Trung, Tp. Hải Dương