Rạp chiếu phim 31.3

314 Phan Bội Châu, Lê Hồng Phong, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

Dự kiến được nâng cấp mới trong năm 2020.