Rạp Kim Đồng

19 Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Lịch chiếu

Ưu đãi - Khuyến mãi

Khuyến mãi - Ưu đãi

Rạp không có chương trình khuyến mãi nào đang diễn ra.