Rạp Tháng 8

45 Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Rạp gần đây

Galaxy Tràng Thi

Nguyễn Kim Tràng Thi, 10B Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội · 998m · Bản đồ