Đánh giá của Huỳnh thị vi phương

Huỳnh thị vi phương 10

Quá hay. Tôi rất thích phim Kiều Minh Tuấn đóng. Đóng như đời thật. Diễn mà không diễn. Quá xuất sắc.