Đánh giá của tinlethanhnhan

tinlethanhnhan 5

Phim dễ xem, không quá đáng sợ nhưng cũng không quá tệ.
Có thể "mua vui một vài trống canh" :3