Đánh giá của Vũ tuyến

Vũ tuyến 5

Thật sự nhàm chán ,vài cảnh coi thấy được chứ ko lôi kéo ,bỏ về nửa chừng,thật sự người xem làm quá lên chứ riêng cá nhân thấy bình thường