Đánh giá của Maii

Maii 7

Phim kỹ xảo đẹp, âm thanh cũng rất hay, duy chỉ có nội dung không được đặc sắc cho lắm. Xem ngắm các Titan đánh nhau được rồi.