Đánh giá của Nguyenarts

Nguyenarts 10

Lúc đầu cũng k kỳ vọng lắm về phim này nhưng đi xem rồi ms thấy nó ngoài mức kỳ vọng. Nội dung phim ổn, đôi lúc hơi khó hiểu vài phân đoạn nhưng k quan trọng vì phim đã làm rất tốt mảng kết nối sự kiện, câu chuyện. Kỷ xảo thì tuyệt vời, nchung bạn sẽ phải căng mắt để theo dõi trận chiến của King vì nó tối như GOT vậy. ^^